Matalan veden aikaan rantaliejusta paljastunut veneen kylkipala.

Ohjeita suojeluun ja tiedonkeruuseen

Hylkykohteet ja muut historialliset vedenalaisrakenteet ovat kiehtovia sukelluskohteita ja arvokkaita tutkimuskohteita. Ne ovat yhteistä kulttuuriperintöämme, jotka tarjoavat sukeltajille elämyksiä ja antavat tietoa historiastamme.

Jokainen sukeltaja voi omalta osaltaan edistää kohteiden säilymistä toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä. Sukeltajat ovat myös mukana lisäämässä tietoa vedenalaisista kulttuuriperintökohteista.

Rauhoitetuille eli yli sata vuotta sitten uponneille hylyille ja muille vedenalaisille muinaisjäännöksille saa tehdä virkistyssukelluksia. Hylkyjä ja muita kohteita saa katsella ja kuvata ilman museoviranomaisten lupaa.

Muinaismuistolakia on luonnollisesti noudatettava eli rauhoitettuja kohteita ei saa muuttaa eikä vahingoittaa sukellusten aikana eikä esineitä tai rakenneosia saa nostaa.

Ankkurointi on tehtävä riittävän kaukana hylystä siten, että ankkuri ei osu kohteeseen. Kokonaisina säilyneisiin hylkyihin ei saa sukeltaa sisään. Näin toimimalla vedenalaiskohteet säilyvät tulevienkin sukeltajien iloksi.

Kuudelle rauhoitetulle kohteelle on määrätty muinaismuistolain perusteella suoja-alue. Nämä kohteet ovat

Näitä hylkyjä suojellaan virkistyssukellusten aiheuttamalta kulumiselta, ja siksi sukelluslupia myönnetään lähinnä tutkimustarkoituksiin.

Lisää suoja-aluehylyistä