Sukeltaja työskentelemässä hylyllä.

Suoja-aluehylyt

Suomessa kuudella muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitetulla hylyllä on myös muinaismuistolain mukaisesti vahvistettu suoja-alue. Nämä kohteet ovat

  • St. Nikolai (muinaisjäännösrekisterin kohde 1108) Kotkan edustalla
  • Paraisilla sijaitsevat Gråharuna (muinaisjäännösrekisterin kohde 2228)
  • Borstön hylky (muinaisjäännösrekisterin kohde 1648)
  • Vrouw Maria (muinaisjäännösrekisterin kohde 1658)
  • Huis te Warmelo (muinaisjäännösrekisterin kohde 2381) Porvoon vesialueella
  • Hästö Busön hylky (muinaisjäännösrekisterin kohde 1000045984) Raaseporin saaristossa.

Näiden kohteiden suoja-alueiden rajat on määritelty ja vahvistettu eri vuosina vesialueiden omistajien ja viranomaisten kanssa muinaismuistolain menettelyjen mukaisesti.

Suoja-alueilla on kielletty kaikki sukellustoiminta ja ankkurointi, joka ei liity vaarassa olevan aluksen meripelastustoimintaan, merenkulun turvallisuutta parantaviin toimiin tai Museoviraston oikeuttamaan ja ohjaamaan sukellus- ja tutkimustoimintaan. Suoja-alueet eivät estä veneellä kulkemista suoja-alueen läpi.

Suoja-alueen avulla hylky tai muu vedenalainen kohde sekä sen sisältämä tieto halutaan säilyttää ehjänä kokonaisuutena arkeologisia tutkimuksia varten. Tavoitteena on, että hylyn rakenteita tai hylyssä olevia esineitä ei katoa tai tuhoudu dokumentoimattomina, ja että löytökokonaisuus saadaan tulevaisuudessa tutkittua mahdollisimman vahingoittumattomana. Suoja-alueiden avulla halutaan pitkällä tähtäimellä turvata eri-ikäisten ja erityyppisten kohteiden ja niiden sisältämän tiedon säilymistä arkeologisena kokonaisuutena siten, että valitut kohteet kuvastavat merenkulun historian vaiheita mahdollisimman monipuolisesti.