Levän peittämä ruuhi ruskeassa vedessä.

Ohjeet vedenalaisen muinaisjäännöksen löytäjälle

Kun havaitset vedessä, rannassa tai kosteikossa vanhan hylyn, hylyn osan, laiturirakenteen tai muun arkeologisen kohteen, tee havaintoja kohteen ulkomuodosta, koosta ja materiaalista. Merkitse tiedot muistiin mahdollisimman pian tai heti sukelluksen jälkeen.

Yli sata vuotta sitten uponneeksi oletettavan hylyn tai hylyn osan löytymisestä on muinaismuistolain mukaan ilmoitettava viipymättä Museovirastolle.

Paikalla ei tule kaivaa, siirrellä tai purkaa rakenneosia tai nostaa esineitä. Vedessä pitkään olleet esineet ja rakenneosat vahingoittuvat tai jopa tuhoutuvat, jos ne pääsevät kuivumaan hallitsemattomasti ilman konservaattorin käsittelyä.

Selvitä kohteen tarkka paikka ja paikan sijaintitiedot myös koordinaattitietoina, ETRS-TM35FIN- tai WGS84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Ota talteen tieto sijaintisyvyydestä ja tee havaintoja pohjan laadusta ja löytöympäristöstä. Jos mahdollista, ota kuvia tai tee piirros.

Ilmoita tiedot löytyneestä kohteesta ensisijaisesti ilmoituspalvelu Ilppariin (www.kyppi.fi/ilppari), tarvittaessa myös suoraan aluevastuumuseoon (Alueelliset vastuumuseot - Museovirasto) tai museovirastoon kirjaamoon (kirjaamo@museovirasto.fi).

Alle sata vuotta sitten uponneen sotalaivanhylyn tai siihen kuuluvan irtaimiston löytäjän tulee ilmoittaa löydöstään Sotamuseoon. Suomen aluevesillä olevat sotalaivanhylyt ovat kansallisuudesta riippumatta Puolustusvoimien hallinnassa. Sotamuseo myöntää sukelluslupia näihin hylkyihin.

Sotamuseon yhteystiedot: sotamuseo@mil.fi, puh. 0299 53 0241 tai 0299 53 0251.

Vedenalaislöydöstä ilmoittaminen