Kaksi sukeltajaa tarkistamassa hylkypuiston opaskylttiä.

Helli hylkyjämme!

Sukeltajaliitto, Suomen merimuseo ja Museovirasto nostavat yhdessä pintaan tärkeän asian: hyvien hylkysukellustapojen edistämisen. Taustalla on hylkyjä suojelevan sukellusideologian jakaminen. Hylkysukeltaminen on eräs suosituimmista sukelluksen osa-alueista Suomessa, ja jota tuhannet sukeltajat harrastavat vuosittain. Kampanjan tavoitteena on hylkyjen säilyttäminen myös tuleville sukeltajasukupolville.

Vaalimisfilosofia:

1. Hylyt tarinoina

Hylyt kertovat menneiden aikojen merielämästä, kaupankäynnistä ja sotahistoriasta eli ihmisistä jotka olivat täällä ennen meitä. Tarinan palaset ovat hylyssä, sen rakenteissa ja esineissä sekä ympäristössä.

2. Hylyt hautapaikkoina

Merionnettomuuksissa on kuollut ihmisiä. Kunnioitetaan laivojen mukana hukkuneiden viimeistä leposijaa.


3. Hylyt biologisina riuttoina

Hylyistä tulee osa ympäröivää luontoa, ja ne ovat sopivia elinpiirejä merieläimille ja -kasveille. Suojellaan myös vedenalaista luontoa.


4. Välitä itsestäsi, perheestäsi ja ystävistäsi

Varmista että olet asianmukaisesti koulutettu turvalliseen hylkysukeltamiseen. Ota huomioon, että hylyissä saattaa takertumisvaaran lisäksi olla vaarallista lastia tai ammuksia.


5. Jaa kokemuksesi

Me Itämeren ja Suomen tuhansien järvien sukeltajat olemme etuoikeutettuja päästessämme tutustumaan erilaisiin hylkyihin. Jaa kokemuksesi heille, joilla ei ole pääsyä vedenalaiseen maailmaan.


6. Hylyillä on tulevaisuus

Sukellusvälineet ja -tekniikat sekä merenpohjan tutkimuksen menetelmät kehittyvät koko ajan. Säilytetään hylyt elämyksellisinä sukelluskohteina ja tiedon lähteinä myös seuraavalle sukeltajasukupolville.