Sukeltaja osoittamassa kuvausvalolla hylyn rakenneosien ja esineistön hajanaista kokonaisuutta.

Gråharuna

Hylyn sijaintipaikka on Utöstä pohjoiseen Gråharuna-saaren pohjoispuolella.

Hylylle on muinaismuistolain perusteella Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä määrätty suoja-alue vuodesta 2004 lähtien. Suoja-alueella sukeltaminen ja ankkurointi on kielletty ilman Museoviraston lupaa.

Kyseessä on puurunkoisen aluksen hylky, jonka pituus on noin 17 metriä ja leveys noin 5 metriä. Alus on ollut limisaumainen ja kaksimastoinen. Rakennusmateriaali on tammea. Alus on uponnut ehjänä. Mastot ovat kaatuneet pohjalle rungon oikealle puolelle kuten myös oikea kylki. Vasen kylki on romahtanut osittain hylyn sisään. Peräsin on kääntynyt perärangan viereen vasemmalle. Alus on ollut tasaperäinen. Hylyn puumateriaali on vahvasti syöpynyttä.

Hylky löytyi 1998 Puolustusvoimien sukeltajien kuntosukellusleirillä. Sukellusseura Kupla ry teki hylyllä kajoamatonta dokumentointia Museoviraston luvalla 2000-luvun alussa.

Museovirasto otti hylystä näytteitä 2005 dendrokronologista ajoitusta varten. Näytteet analysoitiin Lundin yliopistossa. Osa näytteistä on tammea, osa mäntyä. Vain kolme kymmenestä näytteestä voitiin ajoittaa (kaksi tamminäytettä ja yksi mäntynäyte). Laivan rakentamisessa käytetyt puut on todennäköisesti kaadettu 1500-luvun jälkipuoliskolla. Käytetty tammipuu on ilmeisesti peräisin Jyllannista tai Slesvig-Holsteinista.

Aluksessa on ollut lastina upokkaita sekä erilaisia saviastioita, jotka on ajoitettu 1500-1600-lukujen vaihteeseen. Hylystä on löytynyt myös raha, joka on lyöty Englannissa Towerin rahapajassa vuosien 1505 ja 1509 välillä. Joitakin esineitä on nostettu, ja ne kuuluvat Museoviraston Suomen merimuseon kokoelmiin (SMM1398:1-4 ja SMM32002:1).

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa