Sukeltaja seuraamassa hylkypuiston opasnaruun kiinnitetyn nuolen osoittamaa reittiä.

Hangon hylkypuisto

Kaapelihylky, Kobben itäpuoli, Kobben koillinen & Lilla Ankargrundet


Kaapelihylky

Hylyn sijaintipaikka on Hankoniemen kärjen lähellä, Tullholmenin pohjoisosan itäpuolella, Hauensuolen salmen pohjoispuolella.

Hylky on runkomuodoltaan hollantilaistyyppinen alus, joka on mahdollisesti uponnut 1647 tai 1648. Aluksessa on ollut sortoköli. Hylystä on löytynyt mm. sinikuvioisia kaakelinpaloja, jotka hollantilainen kaakeleihin erikoistunut museo on ajoittanut 1600-luvun puoliväliin. Lastina on ollut mm. viljaa. Rakennusmateriaali on tammea ja alus on ollut yksimastoinen.

Hylyn pituus on 18,40 m ja leveys 4,90 m. Hylyn keula ja perä ovat pahoin vaurioituneita, samoin sivulaudoitus pahoin hajonnut, mutta laivan rungon muoto on selkeästi näkyvissä. Kyljet ovat pystyssä kansipalkkien polviin asti, ja keulan tukevammat rakenteet, kuten keularanka, ovat paikoillaan.

Hylky on saanut kutsumanimensä Kaapelihylky siitä, että hylyn päälle on aikoinaan laskettu kaapeli.

Hylylle tehtiin tarkastuskäynti 2013, koska hylyn poijuttamiseksi myönnettiin muinaisjäännöksen hoitoavustusta vuodeksi 2013 hylkyä vahingoittavien ankkurointien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Havaittiin, että peräsin ei ole enää nähtävissä (sedimentin alla?) ja ankkuripeli on kulunut lähes tunnistamattomaksi. Hylyn päälle on kasautunut runsaasti pohja-ainesta, mutta hylyn muoto on edelleen erotettavissa. Hylyn viistokaikuluotauskuva on ARK-sukelluksen Rami Kokon inventointiraportissa vuodelta 2015 (ks. sivu 13).

Hylky oli yksi Baltacar-projektin (2017-2019) kohde, jolle projektin kuluessa luotiin oma Hauensuolen hylkypuisto. Aktiivisella sukelluskaudella paikalla on poiju veneen kiinnittymistä ja sukeltajien laskeutumista varten. Merenpohjassa kulkee ohjattuja sukellusreittejä, ja sekä pinnan alle että Hauensuolen laituriin on kiinnitetty alueen vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä kertovia opaskylttejä.

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa

Kobben, itäpuoli

Sijaintipaikka on Hangon Hauensuolen alueella Tullholmen-saaren viereisen Kobben-saaren pohjoisosan itäpuolella noin kymmenen metrin syvyydessä. Pohja on helposti pöllyävää mutaa ja hiekkaa.

Paikalla on puurunkoisen tasasaumaisen aluksen hylky. Jäljellä olevan osan pituus noin noin kymmenen metriä. Alus on ilmeisesti ollut yksimastoinen. Keula ja perä ovat hajonneet. Toista kylkeä on jäljellä lähes partaaseen saakka (havaittu yhdeksän laitalautakertaa). Aluksen kantta on jäljellä osittain. Kannessa on havaittavissa pienikokoinen luukku.

Hylky on ollut tunnettu jo 1960-luvulla, jolloin Ora Patoharju mainitsee sen muistiinpanoissaan kaljaasina tai jaalana. Hylky on merkitty Urheilusukeltajain Liiton karttapiirrokseen 1976, joka liittyi liiton tuonaikaisiin meriarkeologisiin kenttätöihin. Hylky havaittiin myös 2007–2008 vedenalaisinventoinnissa, jonka Museoviraston meriarkeologian yksikkö teki Hauensuolen alueella.

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa

Kobben, koillinen

Hankoniemen kärjen lähellä, Tullholmenin pohjoisosan itäpuolella, Hauensuolen salmen koillispuolella sijaitsee suurikokoisen puusta rakennetun aluksen osa, mahdollisesti perän kappale. Hylyn osa on Kaapelihylyn (1392) ja Kobbenin itäpuolen hylyn (2586) välisellä, opasköydellä ohjatulla sukellusreitillä.

Hylyn osan pituus on noin 10 metriä ja korkeus noin 5 metriä. Osan toisella puolella näkyy kaaria ja sisäkarneerausta.

Kyseinen mahdollinen laivanhylyn kappale saattaa olla vuoden 2007 inventointiraportissa mainittu anomalia Kobbenin pohjoiskärjen itäpuolella (Kokko 2007, s. 13.). Kyseistä kohdetta ei tuolloin ehditty tarkastaa sukeltamalla. Valitettavasti viistokaiun kuva on huonoista luotausolosuhteista johtuen varsin epätarkka. Tavoitteena on luodata kyseinen alue uudelleen paremmissa olosuhteissa ja saada kohteelle tarkka sijaintitieto.

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa

Lilla Ankargrundet

Hylyn sijaintipaikka on Hangon Tullisaaren itäpuolella Lilla Ankargrundetin luoteiskärjessä, osittain luoteiskärjen pikkulahdelman sisällä.

Kyseessä on suurehko osiin hajonnut tasasaumaisen puulaivan hylky, jonka suurin yhtenäinen rungon osa on kooltaan noin 31 x 6 metriä. Muut osat ovat noin 15 x 6 metriä, 19 x 5 metriä, 6 x 4 metriä ja 3 x 6 metriä.

Hylky tunnettiin ainakin jo vuonna 1976, jolloin se merkittiin Suomen Urheilusukeltajain Liiton sukellusleirillä tehtyyn hylkykarttaan. Museoviraston Harry Alopaeus teki hylystä luonnospiirroksen 1989. Hylyn oletetaan olevan parkkilaiva Ajan, joka haaksirikkoutui 24.11.1890. Alus oli tuolloin painolastissa matkalla Lappvikiin. Kotipaikka oli Lemland Ahvenanmaalla.

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa