Ruukku hylyn rakenteiden seassa.

Huis te Warmelo

Hylky sijaitsee avomerellä Porvoon vesialueella noin kaksi kilometriä Kallbådagrundin majakasta länteen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määräsi Museoviraston esityksestä hylylle 6.6.2018 muinaismuistolain mukaisen suoja-alueen. Suoja-alueen halkaisija on 800 metriä siten, että hylky on alueen keskipisteessä. Alueella sukeltaminen ja ankkurointi on kielletty ilman Museoviraston lupaa.

Kyseessä on puurunkoisen purjelaivan hylky. Sen kokonaispituus on 36–37 metriä ja ylimmän kannen sisäleveys leveimmältä kohdalta on 8,3 metriä (mittaukset Badewanne-sukellusryhmä 2014). Aluksessa on ollut kaksi tykkikantta. Tykkien kokonaismäärä on ollut noin 40. Osa paapuurin eli vasemman kyljen tykeistä on lähes alkuperäisillä paikoillaan laveteillaan tykkiporteissaan. Tykkien pituus on 230–240 cm. Perässä on saattanut olla tykkejä kolmessa kerroksessa siten, että ylimmän kannen tykkejä on ollut vain muutama ja ne ovat olleet muita pienempiä.

Hylyn vasen eli paapuurin kylki on ehjempi kuin styyrpuurin kylki. Paapuurin kyljellä on perässä korkeita kaaria, jotka nousevat kansitason yläpuolelle. Tämä viittaa peräkanteen, joka on ulottunut lähes isomaston kohdalle saakka. Peräkanteen viittaa myös se, että isomastosta perään päin on paljon sekaisia rakenteita, jotka lienevät romahtaneen peräkannen jäänteitä. Styyrpuurin puolen kylkilaudoitusta on pudonnut pois siten, että vain kyljen alaosassa on laudoitusta jäljellä. Kannen vasemman puolen kansilankut ovat paikoillaan, oikea puoli on hajonneempi. Mastot ovat katkenneet. Aluksen peräpeili on säilynyt lähes ehjänä peräsinpinnan tasolle saakka. Tällä tasolla peräpeilin leveys on 7,5 metriä (mitta: Badewanne 2014). Mittausten perusteella hylyn pääkannen pituus lienee ollut noin 35 metriä ja pääkannen leveys reilut 9 metriä.

Hylky löytyi Merenkulkulaitoksen monikeilainluotauksissa 2002. Jussi Kaasisen sukeltajaryhmä (myöhemmin Badewanne) sukelsi hylylle huonossa näkyväisyydessä ensimmäisen kerran 2006 ja havaitsi kohteen olevan raskaasti aseistettu vanha purjelaiva. Ryhmä on kuvannut hylkyä ainakin 2006, 2011, 2013, 2014 ja 2016. Vuonna 2014 ryhmä teki myös mittauksia. SubZone Oy on tehnyt kenttätöitä hylyllä Museoviraston tutkimusluvalla 2016–2019 3D-kuvan tuottamiseksi.

Hollantilaisen historiantutkijan Peter Swartin ja suomalaisten sukeltajien tekemän työn perusteella hylky on tunnistettu hollantilaiseksi 1715 uponneeksi Huis te Warmelo -nimiseksi sotalaivaksi. Huis te Warmelo oli rakennettu Pohjois-Hollannissa Medemblikissä Zuiderzeen rannalla 1708–1709. Se haaksirikkoutui Kalbådagrundin matalikolle 25.8.1715 ollessaan osana saattuetta, joka turvasi 200 kauppalaivan matkaa Pietariin. Haaksirikon sattuessa saattue oli palaamassa Pietarista.

Syksyllä 2011 Museovirasto sai harrastajasukeltajilta tietoja löytökokonaisuuden vahingoittamisesta ja esineiden anastamisesta. Museovirasto teki asiasta tutkintapyynnön. Tekijästä ei saatu tietoa.

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa