Sukeltaja kuvaamassa kuvausvalojen valaisemaa hylyn kantta.

Hästö Busö, lounaispuoli

Sijaintipaikka on Raaseporin edustan saaristossa Hästö Busö -saaresta noin kolme kilometriä etelälounaaseen. Museovirasto on tehnyt 13.12.2022 päätöksen muinaismuistolain mukaisen suoja-alueen määräämisestä hylylle. Suoja-alue on muodoltaan pyöreä ja halkaisijaltaan 800 metrin laajuinen alue. Alueella ei saa sukeltaa eikä ankkuroitua ilman Museoviraston myöntämää lupaa. Lupia voidaan myöntää tieteelliseen tutkimukseen sekä suojelu- ja seurantatoimintaan. Alueella ei tule kalastaa välineillä, jotka voivat vahingoittaa hylkyä, eikä alueella saa vesirakentaa.

Puurunkoisen tasasaumaisen aluksen hylky on noin 27 metriä pitkä ja noin 8 metriä leveä. Runko on säilyttänyt laivan muodon. Aluksessa on ollut kaksi mastoa. Kansilankkuja on irronnut ja siirtynyt pois paikoiltaan, ja peräpeilin laudat ovat pudonneet meren pohjalle. Kansitasossa ovat näkyvillä muun muassa ankkureiden nostoon käytetyn ankkuripelin tukki, yksi hylyn viidestä ankkurista, laivalieden jäännös, ruumanluukku sekä katkenneen takimmaisen maston luona laivapumpun putket. Keulapuu on kaatunut merenpohjaan ja se lepää keulaa vasten.

Hylyn keulaosassa on kuusi pienikokoista tykkiä, joista osa on kaatuneina lavetteineen. Perässä on peräsinpinna, jolla laivaa on ohjattu ruorin sijasta. Keula on revennyt auki kylkilautojen irrottua keularangasta. Hylyn lastina on ollut muun muassa astioita, jotka on ajoitettu 1700–1800-lukujen vaihteeseen. Niiden alkuperämaa on mahdollisesti Englanti. Hylyssä on jäännöksiä myös puisista kimpiastioista, joihin on ollut pakattuna toistaiseksi tunnistamatonta lastia.

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa