Sukeltaja ja hänen työvene Wellamolta veteen hyppäämiseen aiheuttama molskahdus.

Ohjeita virkistyssukeltajille

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" pätee hyvin sukeltamiseen. Suunnittele sukelluksesi hyvin etukäteen: huomioi syvyys, kohteen ja sen ympäristön laatu, selvitä lähin merivartioasema ja tee pelastussuunnitelma.

Virkistyssukellusta suunniteltaessa on huomioitava, että hylky saattaa sijaita luonnonsuojelualueella tai muulla suoja-alueella. Esimerkiksi Saaristomeren kansallispuiston erityisrajoitusalueella sukeltaminen on luvanvaraista. Lupa anotaan Metsähallitukselta. Yksityisellä vesialueella sukeltaessasi muista huomaavaisuus alueen asukkaita ja omistajia kohtaan.

Sukelluskohdetta ei koskaan etsitä naaraamalla, vaan sen sijainti selvitetään esimerkiksi kaiun avulla tai sukeltamalla.


Ankkuroitumisen tulee tapahtua niin kauas hylystä, ettei ankkuri pääse putoamaan tai raahautumaan hylkyyn. Joillekin rauhoitetuille hylyille (esimerkiksi Kronprins Gustav Adolfin hylky Helsingin edustalla) on asetettu valmiiksi esimerkiksi renkaalla varustettu poiju aluksen kiinnittämistä varten. Poijuihin kiinnitetään vain yksi alus kerrallaan.

Älä sukella liian kovalla tuulella. Ankkuri saattaa raahautua hylkyyn tai olla vaaraksi sukeltajille. Ota myös huomioon aluksesi ominaisuudet ja muu vesiliikenne. Muista sukeltajalippu!

Noudata Suomen urheilusukeltajain liitto ry:n turvaohjeita. Tutustu PADIN, SUSL:n, Museoviraston ja Sotamuseon Kunnioita
hylkyjämme -kampanjaan.

Muista jättää veneeseen riittävä miehitys ja huolehdi, että mukana on toimiva VHF-laite tai matkapuhelin. Kaikkien sukeltajien on oltava tietoisia niiden sijainnista ja hätänumeroista.

Sukella pareittain ja huolehdi, että laitteesi ovat kunnossa ja turvamääräysten mukaiset.

Ohjausköysien kiinnittäminen hylyn rakenteisiin ei ole sallittua, vaikka ne olisivatkin hyväkuntoisia. Kiinnitä ohjausnaru / nousuköysi vaikkapa painon avulla pohjaan.

Hylyissä jokainen sukeltaa omalla vastuullaan. Älä riskeeraa itseäsi tai muita. Vanhojen hylkyjen sisälle ei pidä mennä, rakenteet saattavat romahtaa. Rakenteiden alle jääneet hengityskuplat haurastuttavat rakenteita. Hylkyihin ei saa koskea eikä löytökokonaisuuksia saa muuttaa, esineitä ei siirretä eikä nosteta.

Huolehdi, ettei hylyllä ole liikaa sukeltajia yhdellä kertaa. Näkyvyys katoaa helposti ja näin sekä hylky että sukeltajat saattavat vaarantua.

Huomioi takertumisriski. Hylyt ovat kolmiulotteisia ja niissä saattaa olla köysiä tai naruja. Esimerkiksi paineilmaletkut tai muut sukellusvarusteiden osat takertuvat hylyn rakenteisiin helposti. Huolehdi sukellusparistasi!

Säästä tai vuorokauden ajasta riippumatta hylyllä voi olla pimeää. Ota lamppu mukaasi.

Liiku hitaasti ja liikuta räpylöitä mieluiten sivusuunnassa. Varomaton räpyläpotku saattaa rikkoa hylkyä.

Muista tarkkailla ilman määrää ja sukellusaikaa, mielenkiintoista hylkyä katsellessa unohtaa herkästi ajan kulumisen. Jätä ilmaa nousuun ja pintauintiin.

Nosteen hallitseminen on tärkeää hylkysukeltamisessa. Mikäli kuvaat tai piirrät hylkyä, älä tukeudu hylyn rakenteisiin.

Irrottaudu kohteelta varovaisuutta noudattaen. Älä jätä naruja tai köysiä hylkyyn. Älä myöskään ota matkamuistoja sukellukseltasi, se on laissa kielletty. Kaikki vedestä nostetut esineet vaativat konservointia säilyäkseen, ja se on kallista ja aikaa vievää.

Muistathan ilmoittaa Museovirastolle, mikäli löydät entuudestaan tuntemattoman vedenalaisen muinaisjäännöksen, oli se sitten ruuhi, rakenne, laivanhylky tai irtoesine. Voit myös täydentää tietojamme entuudestaan tunnetuilta kohteilta. Otamme mielellämme tietoja vastaan myös virkistyssukelluksilta.