Valaistu hylyn kylki.

Vrouw Maria

Kohde sijaitsee Paraisten kaupungissa Trunsjön kylän vesialueella Saaristomeren kansallispuiston rajoitusosassa. Hylky sijaitsee Namnlösan-luodon kaakkoispuolella. Vesialuetta hallinnoi Metsähallitus. HYlky sijaitsee Natura-alueella, missä maihinnousu sekä liikkuminen ja laitesukeltaminen on kielletty ympäri vuoden ilman Metsähallituksen lupaa. Hylyllä on muinaismuistolain perusteella määrätty suoja-alue, jonka keskipiste on Namnlösan-luoto. Suoja-alueella sukeltaminen ja ankkurointi on kielletty ilman Museoviraston lupaa. Alueen halkaisija on 1500 metriä. Suoja-alue on merkitty merikartoille.

Hylky sijaitsee kallioluotojen ympäröimässä pienessä syvänteessä, jossa syvyys on noin 40 metriä. Hylky on asettunut kölilleen, ja sen runko on lähes kokonaan näkyvillä. Hylyn runko on erittäin hyvin säilynyt, ja kahden maston alimmat osat ovat edelleen pystyssä. Se on noin 26 metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä. Kolmiosaisten mastojen ylimmät kappaleet ovat pudonneet hylyn styyrpuurin puolelle. Kannella on irronneita rakenneosia sekä takilan kappaleita. Keulapuomi on pudonnut merenpohjalle keularangan viereen. Hylyn sisätiloista on erotettavissa lastiruuma, perähytti ja keittiö.

Kohde on Vrouw Maria -nimisen hollantilaisen purjealuksen hylky, ja se on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Vrouw Maria oli lokakuussa 1771 matkalla Amsterdamista Pietariin, kun se ajautui myrskyssä kareille ja upposi pelastusyritysten jälkeen lopulta lokakuun 8. ja 9. päivän välisenä yönä.

Aluksen mukana upposi myös suurin osa sen lastista, jossa tiedetään olleen keisarinna Katariina Suurelle menossa olleita tauluja. Muilta osiltaan lasti koostui pääasiallisesti ajalle tyypillisestä kauppatavarasta kuten elintarvikkeista, kankaista ja väriaineista. Vrouw Marian koko miehistö pelastui haaksirikosta. Ennen laivan uppoamista miehistö onnistui saaristolaisten kanssa pelastamaan alukselta tavaroita, joita huutokaupattiin myöhemmin Turussa.

Vrouw Maria -hylkyä on tutkittu 2000-luvun alussa kansainvälisen MoSS-tutkimusprojektin yhteydessä EU:n rahoituksella. Hylkyä tutkittiin myös 2009Ü–2012 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Vrouw Maria veden alla -projektissa.

Kohteen tiedot Kulttuuriympäristön palveluikkunassa