Ohjausryhmä

Tutkimusprojektilla on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttaa projektin pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja avustaa ongelmatilanteissa. Ohjausryhmässä on edustettuna projektin eri sidosryhmät, ja se kokoontuu tarpeen mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Ohjausryhmän kutsuu koolle joko projektin omistaja tai projektipäällikkö.

Kansallismuseo: Tiina Mertanen

Museovirasto: Hannu Matikka / Sallamaria Tikkanen

Suomenlinnan hoitokunta: Ilari Kurri

Suomen meriarkeologinen seura ry: Hannu Rokka

Helsingin yliopisto: Mika Lavento

Rahoittavan säätiön edustaja: Mikko Voipio (ja Antero Parma)

Viaporin telakkayhdistys ry: Jouni Wirta

Ehrensvärd-seura: Magdalena af Hällström

Tutkimussukellus: Roope Flinkman