Sukeltajat pinnassa laskeutumisköyden poijulla. Työvene Wellamo taustalla.

Veteen vajonneet

Ruotsin laivaston hylyt Suomenlinnan kulttuuriperintönä

Vuonna 2021 käynnistyi kansainvälinen (2021–2026) tutkimusohjelma nimeltä The Lost Navy, Sweden's ”Blue” Heritage c. 1450–1850. Ohjelman tavoitteena on kerätä yhteen tieto laivaston eri aluksista ja niiden elämäntarinoista.

Kyseessä on laajin Itämeren piirissä tehtävä meriarkeologinen ja -historiallinen yhteistutkimus, jota rahoittaa Riksbankenin juhlarahasto. Tutkimusohjelman yhteistyökumppaneita ovat Tukholman yliopiston Meriopintojen keskus (CEMAS), Ruotsin valtion merimuseot ja kuljetushistorialliset museot sekä Suomesta Museovirasto.

Suomessa tutkimusprojekti keskittyy Suomenlinnaan ja sen ympärillä sijaitseviin laivanhylkyihin. Mitä tapahtui vuonna 1808 linnoituksessa sotasaaliiksi jääneille reilulle sadalle erikokoiselle alukselle? Kuinka moni meren pohjassa havaituista hylyistä on lopulta Saaristolaivaston aluksia? Samalla paneudutaan muihinkin ruotsalaisten sotalaivojen hylkyihin vesillämme ja jatketaan myös Oulusta vuonna 2019 löytyneen Hahtiperän hylyn tutkimuksia.

Meriarkeologit käyttävät nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä selvittäessään meren pohjan salaisuuksia. Museoviraston yhteistyökumppaneita ovat Suomenlinnan hoitokunta, Suomen meriarkeologinen seura, Helsingin yliopisto, Ehrensvärd-seura, Viaporin telakkayhdistys ja Suomen kansallismuseo.

Tutkimusta voi seurata sosiaalisessa mediassa koko sen keston ajan.

Projektin nimet

Suomi

Unohdettu laivasto, Ruotsin ”sininen” kulttuuriperintö vuosina 1450–1850
Veteen vajonneet, Ruotsin laivaston hylyt Suomenlinnan kulttuuriperintönä

Englanti

The Lost Navy: Sweden's "blue" heritage c. 1450–1850
The End of Glory Days? Biography of the Swedish wrecks as Blue Heritage of Sveaborg.

Ruotsi

Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv c:a 1450–1850
Slutet på fornstora dar? En biografi över svenska vrak som Sveaborgs "Blåa" kulturarv.

Lue lisää

Hankkeen viralliset verkkosivut: