Tutkimus

Hahtiperä

Vuonna 2019 esiinkaivetun Hahtiperän hylyn tukimuksesta on muodostunut tärkeä osa projektiamme. Hahtiperän tutkimukseen sisältyy erilaisten menetelmien, kuten 3D-mallinnuksen, hyönteisjälkitutkimuksen ja dendrokronologisen näytteenotton hyödyntämistä. Tarkoituksenamme on näiden menetelmien tulosten perusteella kehittää dendrokrologisen näytteenottomenetelmään tehokkuutta hylkykontekstissa. Lisäksi tutkimuksessamme on tavoitteena saada selville tietoa aluksen alkuperästä ja rakennusprosesseista.

Suomenlinnan hylyt

Erityisesti kaksi Suomenlinnan hylkyä, Susisaaren hylky ja Länsi-Mustasaari 2, ovat mahdollisina Ruotsin laivastoon kuuluneina aluksina erityisen tärkeitä tutkimusprojektimme kannalta. Näiden hylkyen tutkimus onkin tutkimusprojektimme pääpisteenä. Molemmat hylyt on fotogrammetrisesti mallinnettu, mikä auttaa paitsi niiden rakenteiden jatkotutkimusta, niin myös muun tutkimuksen suunnittelua.

Susisaaren hylyn keulan ja perän sijainnit merkattuina poijuilla.


Vuonna 2022 Susisaaren hylyllä suoritettiin vedenalaiset tutkimuskaivaukset yhteistyökumppaniemme ja vapaaehtoisten sukeltajien avustamana. Kaivaminen toteutettiin ejektoripumpun avulla ja kaivausten aikana otettiin talteen erinäisä esinelöytöjä ja näytteitä. Näiden esineiden ja näytteiden analyysien odotetaan mahdollisesti tuovan uutta tietoa hylystä ja sen identiteetistä.

Susisaaren hylystä nostetut ploki ja pala köyttä.

Kaivausten yhteydessä ylös nostettiin herkästi syttyvää materiaalia. Materiaali ovat mahdollisesti peräisin Helsingin pommituksista toisen maailmansodan aikana, mistä ne ovat päätyneet osaksi hylyn kontekstia. Tämänlainen riskitekijä korostaa turvallisuuden huomioimisen tarvetta alueen tulevilla kaivauksilla.

Susisaaren tykki

Tutkimuksemme toinen pääpiste on Susisaaren hylyn läheisyydessä sijaitsevassa Susisaaren tykissä. Fotogrammetriaa hyödyntämällä tykistä luotiin mittatarkka kolmiulotteinen malli. Sukellusten yhteydessä poistettiin krustia valikoiduista kohdista tykkiä, minkä avulla krustin alla olleet merkinnät saatiin näkyville ja dokumentoitua jatkotutkimuksia varten.

Lisäksi tykin lavetin akseli nostettiin vedestä ja dokumentoitiin huolellisesti maalla. Rakenteellisten ominaisuuksien perusteella tehtävällä jatkotutkimuksella on mahdollista saada tietoa tykin ja lavetin alkuperästä.

Susisaaren tykin lavetin akseli dokumentoitavana.