Ruukku merenpohjassa.

Vedenalainen kulttuuriperintö

Veden alla sijaitsevia jäänteitä ihmisen toiminnasta nimitetään vedenalaiseksi kulttuuriperinnöksi. Yhdessä vedenalaisen löytöympäristönsä kanssa ne muodostavat vedenalaisen kulttuurimaiseman. Usein kulttuuriperinnön vaaliminen ja vedenalaisen luonnon suojelu kulkevat käsi kädessä, molemmat edistävät toisiaan.

Muinaisjäännösrekisteri

Museovirasto ylläpitää muinaisjäännösrekisteriä, vastaa vedenalaisten muinaisjäännösten suojelusta, käsittelee vedenalaisten muinaisjäännösten tutkimuslupa-anomukset, antaa lausuntoja vesirakennushankkeiden vaikutuksista vedenalaiseen kulttuuriperintöön ja tekee yhteistyötä harrastajasukeltajien kanssa.

Muinaisjäännösrekisterissä on tiedot yli 2000 vedenalaislöydöstä, joista noin 800 on rauhoitettuja muinaisjäännöksiä. Vedenalaiset muinaisjäännökset tai muinaisjäännösalueet voidaan jakaa karkeasti tyyppeihin:

  • Laivojen, veneiden ja ruuhien hylyt
  • Vedenalaiset rakenteet, esim. satama- ja puolustuslaitteet, kalastukseen liittyvät rakenteet
  • Satamapaikat
  • Haaksirikkopaikat, toisinaan jäljellä on pelkästään alukseen kuulunutta irtaimistoa ja lastia, toisinaan myös aluksen jäänteet saattavat olla lähistöllä
  • Meritaistelupaikat, jotka saattavat sisältää useita sota-alusten hylkyjä ja niihin kuulunutta esineistöä
  • Veden alle jääneet asuin- ja hautapaikat
  • Uhripaikat
  • Irtolöydöt